nordmenn

Bli med i Facebookgruppe for Korat?

Bli med i Facebookgruppe for Korat?

Jeg har nylig opprettet en lokal gruppe på Facebook for provinsen Korat, så har du et eller annet forhold til Korat så bli gjerne med  Meningen med gruppa er å knytte tettere bånd med andre nordmenn i området og bygge opp et nettverk. Jeg vet det finnes flust av thainorske grupper på Facebook som har […]