Måleenhet for land/tomt i Thailand

Thailand har en egen måleenhet for land eller tomtestørrelser, det kan virke noe forvirrende for oss Nordmenn.

Enhetene vi oftest kommer bort i er rai eller talang wah. Talang betyr på Thaispråket kvadrat og nung talang mett er det samme som 1 kvadrat meter. Når det gjelder metriske enheter slik som vi kjenner det, blir det hovedsakelig brukt til oppmåling av rom i hus og leiligheter eller andre bygninger.

Thai til metrisk

Tomtestørrelse 300x238 Måleenhet for land/tomt i Thailand

måleenhet for land eller tomt i Thailand

* 1 Wah = 2 meter

* 1 Talang Wah = 4 kvm

* 1 Rai = 1600 kvm

* 1 Rai = 400 Talang Wah

* 1 Rai = 0,16 Hektar

* 1 Ngan = 100 Talang Wah

Metrisk til Thai

* 1 m = 0,5 Wah

* 1 kvm = 0,25 Talang Wah

* 1 Hektar = 6,25 Rai

For vanlige turister betyr ikke disse måleenhetene så mye men går du med planer om hus/tomt eller leilighets kjøp er dette noe en må passe på.